Uw voordelen

Interessant

tarief

U krijgt een belastingvermindering van € 0,90 per dienstencheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van € 9 kost in werkelijkheid dus maar € 8,10 na belastingvermindering.

Als u een laag inkomen heeft en dienstencheques bestelt, geniet u van een belastingvermindering via een terugbetaalbaar belastingkrediet.

U betaalt geen toeslag: alle andere kosten (inschrijving, administratief beheer, woon-werkverkeer van uw huishoudhulp, werkkledij, verzekeringen…) zijn voor rekening van arobase services.

Verzekerde

huishoudhulpen

U bent gedekt tijdens het werk van onze huishoudhulpen:

  • Door onze arbeidsongevallenverzekering als uw huishoudhulp een ongeval heeft tijdens zijn/haar werk bij u thuis of tijdens het woon-werkverkeer.
  • Door onze aansprakelijkheidsverzekering als uw huishoudhulp u schade berokkent. U hoeft in dat geval geen franchise te betalen.
Een wettelijk kader

en legaal werk

Niet-aangegeven werk is strafbaar. Dankzij het systeem van dienstencheques loopt u geen risico op boetes voor zwartwerk.

Bent u zelfstandige

en pas bevallen ?

Vrouwelijke zelfstandigen ontvangen 105 dienstencheques bij de geboorte van hun kind via hun sociaal secretariaat. De bedoeling is om hen te ondersteunen bij de herneming van hun professionele activiteit na hun moederschapsverlof. Op die manier kunnen ze extra genieten van hun nieuwe gezin.

Contacteer arobase services en vind de persoon die u kostbare hulp levert tijdens een heel intens moment van uw leven!

Geniet van een terugbetaling door

uw verzekering of ziekenfonds

In bepaalde gevallen betaalt uw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij u een deel van de dienstencheques terug. Deze terugbetaling is afhankelijk van uw sociale of gezinssituatie of van de gezondheidstoestand van de betrokken persoon. Vraag inlichtingen bij uw maatschappij over uw voordelen.