Update van serviceovereenkomst

Instructies voor preventie en bescherming op het werk in de context van Coronavirus:
Voor gebruikers van dienstencheques

Respectez une distanciation physique

 1. In geen geval werkt de huishoudhulp in aanwezigheid van een (vermoedelijke) besmette persoon. De gebruiker informeert het servicevoucherbedrijf zo snel mogelijk als een dergelijke situatie zich voordoet. In het geval van besmetting door de Covid-19, van de gebruiker of van een andere persoon die zijn huishouden vormt, moet de gebruiker een periode van minimaal 14 dagen respecteren nadat hij genezen is verklaard voordat hij een beroep kan doen op onze diensten.
 2. De gebruiker moet ook als volgt een veilige werkplek organiseren:
  • Papieren servicebonnen worden van tevoren opgesteld om persoonlijk contact te vermijden. Wel is het raadzaam om gebruik te maken van elektronische dienstencheques.
  • De gebruiker zorgt ervoor dat de werkplek geventileerd wordt, ook voor aankomst van de huishoudhulp.
  • Vermijd het om meerdere mensen tegelijkertijd te ontmoeten, omdat de aanwezigheid van meerdere mensen in een besloten ruimte vatbaar is voor besmetting.
  • Tijdens de dienst vermijdt de gebruiker elk contact met de huishoudelijke hulp (e) en als het huis dit toelaat, moet de gebruiker zich in een aparte ruimte bevinden. Als dit niet mogelijk is, wordt de maximaal mogelijke afstand gerespecteerd, bij voorkeur met een masker op. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is, kan de dienst niet worden uitgevoerd.
  • De gebruiker biedt de mogelijkheid om zijn handen te wassen met zeep, een schone handdoek en, indien mogelijk, handdesinfecterend middel.

 Als de verstrekte maatregelen niet worden nageleefd door de gebruiker, moet de huishoudster de werkplek verlaten en wordt een vergoeding voor niet-gewerkte uren van de gebruiker gevraagd, tot de werkelijke prijs van de dienstencheque. d.w.z. € 23,00 (drieëntwintig euro) per niet gewerkt uur.