wettelijke en compenserende feestdagen 2024

 

Hieronder vindt u de lijst met wettelijke en extra-wettelijke feestdagen die gelden voor het jaar 2024.

 

nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024; vastenavond 13 februari 2024; paasmaandag ma 1 april 2024; dag van de arbeid woensdag 1 mei 2024; hemelvaart donderdag 9 mei 2024; pinkstermaandag ma 20 mei 2024; belgische nationale feestdag maandag 22 juli 2024 (herstelzondag 21 juli); hemelvaart donderdag 15 augustus 2024; feest van de franse gemeenschap vrijdag 27 september 2024; allerheiligen vrijdag 1 november 2024; wapenstilstand maandag 11 november 2024; eerste kerstdag woensdag 25 december 2024.

 

De onderstreepte dagen komen overeen met compenserende dagen voor vakanties die tijdens een weekend vallen. Geen vakantie kan recht geven op vervanging.