Vermindering van het belastingvoordeel voor dienstencheques in Vlaanderen

We hebben dit in september aangekondigd, maar de Vlaamse regering heeft besloten het belastingvoordeel dat wordt toegekend aan de aankoop van dienstencheques te verminderen.

Concreet gaat het van 30 tot 20%. Dit brengt de werkelijke kosten van een nog gekochte servicevoucher op € 9,00 tot € 7,20 in plaats van de huidige € 6,30.

Deze verhoging heeft betrekking op in 2020 bestelde dienstencheques.

Merk op dat cheques voor outreach-werk ook hun belastingvoordeel in dezelfde verhoudingen zien dalen.