Verlenging van de geldigheidsduur van dienstencheques in het Brussels Gewest

De Brusselse minister van Werk, de heer Bernard Clerfayt, heeft aangekondigd (30 maart 2020) dat de geldigheidsdatum van dienstencheques met drie maanden is verlengd.

We herinneren klanten in het Vlaamse en Waalse Gewest eraan dat het mogelijk is om de uitwisseling van dienstcheques die nog geldig zijn aan te vragen om hun geldigheidsduur te verlengen.

De formulieren zijn te downloaden op de volgende adressen:

Vlandereen