Verlaging van het belastingvoordeel in Vlaanderen

De overeenkomst van de Vlaamse regering voorziet in een vermindering van het belastingvoordeel dat wordt verleend op in het Vlaamse Gewest uitgegeven dienstencheques.

De uiteindelijke kosten voor de gebruiker zouden stijgen van 6,3 naar 7,2 € per titel.

Er verandert echter niets in het Brusselse en het Waalse gewest.

Uw titelservicebedrijf zal u uiteraard informeren wanneer deze wijziging van kracht is.