De RGPD en ons

Sommige van uw persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, adres, privé e-mailadres en / of professionele vaste lijn en / of mobiele telefoon, bedrijf, functienaam, taalkundige rol) bevinden zich momenteel in onze database.
Ablase-services asbl is er altijd op gebrand geweest om de vertrouwelijke gegevens die nodig zijn voor de effectieve uitoefening van ons serviceaanbod te respecteren.
Logisch gezien zijn wij van plan om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens ( RGPD), die op 25 mei 2018 van kracht wordt.
De RGPD vereist dat u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zodat wij ons serviceaanbod kunnen aanbieden en u publicaties en informatie kunnen sturen over onze acties en onze evenementen.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

U hebt te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering.
U hebt ook het recht om te vragen om een ​​kopie te raadplegen, een correctie aan te vragen of uw gegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar het adres info@arobase-services.be.

DE VERBINTENISSEN VAN AROBASE-SERVICES ASBL.

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD heeft Arobase-services zich verplicht tot:
• Geef een snel en gunstig antwoord op elke vraag of verzoek met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben
• Verkoop, publiceer of deel nooit persoonlijk identificeerbare informatie, behalve in de mate dat een dergelijk delen is toegestaan ​​door de nieuwe bepalingen (zoals bijvoorbeeld om onze database te onderhouden)
• Behandel alleen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid (zie op deze site)