Binnenkort om nieuw te zijn in dienstencheques

De kamer keurde een wet goed die moederschaps hulp voor zelfstandige vrouwen aan goedkeuring uitbreidt.

In de praktijk zal de zelfstandige vrouw die een kind adopteert zodra de uitvoeringsbesluiten zijn gepubliceerd, profiteren van de gratis toekenning van 150 dienstencheques om haar in haar huishouden te helpen.

In dezelfde geest is op dinsdag 12 februari 2019 een wetsvoorstel ingediend om zelfstandigen hun recht op vaderschapsverlof te laten gelden.

Dit project voorziet met name in 15 dienstencheques als de zelfstandige zijn activiteit slechts acht dagen onderbreekt.

Twee stappen, in verschillende stadia van hun wettelijke reis, waarop uw favoriete servicelabelbedrijf zal terugkomen zodra we meer weten.