20 juni 2018 is de schoonmaakdag!

Bij deze gelegenheid biedt Ablase-services asbl u een wedstrijd aan met 3 prijzen.
Als u filmtickets wilt winnen waarmee u kunt genieten van de vrije tijd die u verdient met het werk van uw huishoudster, raden we u aan een paar woorden te schrijven om haar te bedanken voor het werk dat u thuis hebt gedaan.
Concreet vragen we u om een ​​korte tekst (maximaal drie zinnen) te schrijven waarin wordt uitgelegd hoe het werk van uw huishoudster (e) uw leven heeft veranderd en deze vóór 21 juni 2018 per e-mail naar het adres stuurt. : info@arobase-services.be. Vermeld in onderwerp: schoonmaakdag.
Een jury bepaalt de drie winnaars die zullen ontvangen:
Eerste prijs: een geschenkdoos met 4 filmvouchers en 2 voucher voor een drankje en een etentje.
Tweede prijs: een geschenkdoos met 2 filmvouchers en 1 waardebon voor een drankje en een etentje.
Derde prijs: een geschenkdoos met 1 bioscoopvoucher en 1 waardebon voor een drankje en een etentje.
Alle drie zijn geldig in de bioscopen van de Kinepolis-groep (voor informatie en gebruiksvoorwaarden, raadpleeg de algemene voorwaarden op: https://kinepolis.be/nl/content/kinepolis-box-boxes-the- Gift-wie-houdt van iedereen).
De gelukkige winnaars ontvangen hun geschenkdoos per post in de weken na de beraadslaging van de jury.
Bovendien zullen de drie geselecteerde teksten worden gepubliceerd op de website van het bedrijf en op sociale netwerken.
Opgelet, deze wedstrijd is onderworpen aan voorwaarden:
1 ° Arobase-services is de naam van de sectie sui generis van het Lokaal Arbeidsbureau van Herstal vzw.
2 ° Deze wedstrijd staat open voor alle klanten van Arobase-services in betalingsopdracht op 30 mei 2018, met uitzondering van personeelsleden.
3 ° Er wordt slechts één voorstel per gezin bewaard (één familie begrijpt elke groep personen die op hetzelfde adres woonachtig is, onafhankelijk van mogelijke banden van verwantschap)
4 ° De deelnemers aan deze wedstrijd stemmen uitdrukkelijk in met het gebruik voor marketingdoeleinden dat het bedrijf Arobase-services van hun teksten kon maken (bijvoorbeeld door de genoemde teksten op een sociaal netwerk te publiceren). Het bedrijf hecht echter veel waarde aan het respecteren van de privacy van deelnemers door geen familienamen te verstrekken.

5 ° Om geldig te zijn, moet de deelname per e-mail gebeuren op het adres: info@arobase-services.be met als onderwerp: opruimdag. Deelnemers weten dat ze hun e-mailadres aan het bedrijf zullen doorgeven. Het is altijd mogelijk om de intrekking van deze informatie te vragen in overeenstemming met de voorwaarden in het privébeleid (zie https://arobase-services.be/vie-privee/)
6. De jury is soeverein om de relevantie van de ingediende tekst te beoordelen.
7 ° Reclame voor de wedstrijd gebeurt alleen door het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

het bedrijf zullen doorgeven. Het is altijd mogelijk om de intrekking van deze informatie te vragen in overeenstemming met de voorwaarden in het privébeleid (zie https://arobase-services.be/vie-prive